Słowacy na Podkarpaciu w czasie Drugiej Wojny ¦wiatowej.
Data Temat
2018-10-02 07:06 Sporne Zaolzie
2018-07-25 17:37 Żeby zacz±ć od końca...